Gå til sidens indhold

Kriminalitet 2010

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2010 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet 2010 gennemgår også hovedtrækkene i kriminalitetens udvikling 2000-2010.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

Ny kriminalitet to år efter afsoning
En af publikationens konklusioner er, at næsten seks ud af ti af de personer, der blev løsladt efter endt afsoning i 2007, begik ny kriminalitet inden for to år.

57 pct. af disse fik en ubetinget dom og 34 pct. en bøde som den strengeste straf.

Næsten en halv million overtrædelser af straffeloven
Af andre interessante konklusioner er bl.a. disse:

  • I 2010 blev der i alt anmeldt 471.088 overtrædelser af straffeloven, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til 2009. Faldet skyldes især færre anmeldelser af indbrud, hærværk og cykeltyverier.
  • Antallet af anmeldte sædelighedsforbrydelser steg 18,4 pct. i 2010, primært på grund af flere blufærdighedskrænkelser.
  • Der blev i alt truffet 200.528 strafferetlige afgørelser i 2010. Det er 7 pct. flere end i 2009. 92 pct. af afgørelserne var fældende, dvs. at den sigtede blev fundet skyldig.
  • Blandt sigtede for sædelighedsforbrydelser blev kun lidt over halvdelen fundet skyldige. Blandt sigtede for voldtægt var det helt nede på 25 pct.
  • Den gennemsnitlige straflængde for ubetingede frihedsstraffe var 8 måneder. For særlig alvorlig vold var den 45 måneder.

Se flere konklusioner i Nyt fra Danmarks Statistik.

Bilag på engelsk
Tabellerne i Kriminalitet kan også bruges af ikke-dansktalende, da publikationen har et stort bilag med engelsk oversættelse af de danske begreber.
Kriminalitet

Hent som pdf

Kriminalitet 2010

Kolofon

Kriminalitet
Sociale forhold
ISBN: 978-87-501-1962-3
Udgivet: 14. december 2011 kl. 09:00
Antal sider: 155
Kontaktinfo:
Iben Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig