Gå til sidens indhold

It-anvendelse i den offentlige sektor 2010

Publikationen belyser den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand ud fra en undersøgelse besvaret af it-ansvarlige i stat, regioner og kommuner.

Den offentlige sektors brug af it 2010 måler såvel den offentlige sektors brug af it i kontakten med borgere og virksomheder som myndighedernes interne anvendelse af it. Den viser omfanget og betydningen af digitalisering, men også barriererne.
Konklusioner


Årets udgave af Den offentlige sektors brug af it viser, at:


  • 68 pct. af myndighederne bruger open source-software. Open source betyder, at softwaren kan anvendes uden li­censbetaling, og at kil­deko­den er åben og frit tilgæn­gelig for en­hver. I 2009 var det 52 pct., der brugte open source.

  • 47 pct. af alle myndigheder afgiver mindst halvdelen af alle deres bestillinger elektronisk - det er en stigning fra 42 pct. i 2009. Især staten er flittig til at foretage indkøb elektronisk.

  • I 2010 havde 30 pct. af myndighederne inden for det seneste år oplevet virusangreb med tab af data eller arbejdstid til følge.

  • Den mest markante barriere for it og digital forvaltning er vanskeligheder med at fri­gøre ressourcer til udvikling. Det er en barriere af stor eller nogen betydning for 86 pct. af myndighederne.


Samarbejde med IT- og Telestyrelsen

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik i samarbejde med IT- og Telestyrelsen og Den Digitale Taskforce.


It-anvendelse i den offentlige sektor

Kolofon

It-anvendelse i den offentlige sektor
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-1924-1
Udgivet: 7. marts 2011 kl. 09:30
Antal sider: 31
Kontaktinfo:
Agnes Tassy
Telefon: 39 17 31 44

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig