Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009

Publikationen fortæller om økologierhvervets økonomiske forhold og struktur i tiden fra 2005 til 2009.
Et centralt begreb i publikationen er driftsresultatet, der er baseret på værdien af produktion og omkostninger. Endvidere indgår gældsforhold, værdi af aktiver, investering og finansiering samt privatøkonomi.
 
Statistikken er fordelt på omlagte planteavlsbedrifter inkl. gartnerier og omlagte malkekvægsbedrifter. Derudover er der underopdelinger af alle omlagte jordbrug efter landsdel og økonomisk størrelse.
 
Publikationen belyser planteavls- og malkekvægsbedrifter ved at sammenligne dem med konventionelle jordbrug. Opdelingen for planteavlsbedrifter vises efter økonomisk størrelse. For mælkeproduktion vises opdelinger efter antal køer.


Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug

Hent som pdf

Hele publikationen

Kolofon

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug
Erhvervsliv
ISBN: 978-87-501-1887-9
Udgivet: 5. november 2010 kl. 09:30
Antal sider: 54
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig