Gå til sidens indhold

Når viden bliver til aktiver

Virksomheder kan sikre sig ejendomsretten til deres viden og gøre den til et aktiv, fx via et patent. Publikationen giver nøgletal for danske virksomheders brug af IPR.

IPR står for intellectual property rights (intellektuel ejendomsret).

Når viden bliver til aktiver er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Danmarks Statistik har stået for spørgeskemaundersøgelse, databehandling, metoder og opsætning af publikationen, mens Patent- og Varemærkestyrelsen har ansvaret for det skrevne. Afsnit 2 om innovation er dog skrevet med bidrag fra Dansk Center for Forskningsanalyse.

Publikationen rummer ud over en grundig indledning afsnit om:

  • Viden som råstof - innovation (afsnit 2)
  • Omfanget og udviklingen af IPR i Danmark (afsnit 3)
  • Viden som handelsvare (afsnit 4)
  • Sammenhængen mellem økonomi og IPR - beskæftigelse, omsætning, værditilvækst og eksport (afsnit 5)
  • Kendetegn ved IPR-aktive virksomheder - selskabsform, geografisk placering, andel af højtuddannede (afsnit 6)
  • Datagrundlag og metode (afsnit 7).
Når viden bliver til aktiver

Hent som pdf

Hele publikationen

Kolofon

Når viden bliver til aktiver
Uddannelse og forskning
ISBN: 978-87-501-1670-7
Udgivet: 31. januar 2008 kl. 09:30
Antal sider: 80
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig