Gå til sidens indhold

Industriens salg af varer 2007

Publikationen giver et samlet overblik over salget af dansk producerede varer i virksomheder inden for industri og råstofudvinding.

Virksomhederne indberetter deres samlede omsætning fordelt på over 3.700 varegrupper.

Industriens fakturerede salg af egne varer indsamles kvartalsvis, og de detaljerede tal offentliggøres hvert kvartal i Statistikbanken.

De detaljerede tal for industriens salg af egne varer udgør et vigtigt element til nationalregnskabets input-output-tabeller. Vareopdelingen følger KN (EU's Kombinerede Nomenklatur) ligesom udenrigshandelsstatistikkens opgørelser over import og eksport.


Industriens salg af varer

Hent som pdf

Hele publikationen

Kolofon

Industriens salg af varer
Erhvervsliv
ISBN: 978-87-501-1687-5
Udgivet: 9. april 2008 kl. 09:30
Antal sider: 116
Kontaktinfo:
Heidi Sørensen
Telefon: 39 17 35 62

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig