Gå til sidens indhold

Dansk Branchekode 2007

Branchekoden DB07 afløste 1. januar 2008 den tidligere version, DB03. Branchekoden er en 6-cifret kode, som kategoriserer brancher og erhvervsgrupper efter internationale retningslinjer.

Baggrunden for, at der er kommet ny branchekode i Danmark, er, at branchekoderne på FN- og EU-niveau er blevet revideret, og at Dansk Branchekode er blevet opdateret til den aktuelle erhvervsstruktur. Danmarks Statistik har stået for dette arbejde.

Der er tale om en gennemgående revision, hvor strukturen i Dansk Branchekode er blevet væsentligt ændret.

Grundig beskrivelse
Dansk Branchekode 2007 rummer bl.a. grundige beskrivelser af, hvad de enkelte branchekoder omfatter, og en vejledning i, hvordan man finder frem til den rigtige branchekode for virksomheder. DB07 beskriver også de standardgrupperinger, der bruges ved publicering af statistik.

En præcis kategorisering af virksomheder i brancher er vigtig for bl.a. forskere, analytikere, studerende og statistikere i forbindelse med afgrænsning af brancher og virksomheder - fx i økonomiske analyser.

Endvidere benyttes branchekoderne i stigende grad til administrative formål af virksomheder og offentlige myndigheder.

Nyttigt opslagsværk
DB07 er frit tilgængelig som pdf. Den trykte bog er udsolgt og vil ikke blive genoptrykt.

Få mere at vide om Dansk Branchekode 2007www.dst.dk/db07. Her findes også nøgler mellem DB03 og DB07 samt standardgrupperinger, som benyttes ved offentliggørelse af flere statistikker.

Branchebogen er blevet redigeret/opdateret flere gange. Alle tilføjelser og rettelser, markeret med gult i den nye version, samt alt, der er slettet, er dokumenteret i pdf-filen "Rettelser i Branchebogen", som findes på www.dst.dk/db07.
 
Pr. 1. januar 2013 er tre brancher (42.10.00, 42.20.00 og 42.90.00) blevet erstattet af syv nye brancher. Se www.dst.dk/db07 for yderligere information om ændringerne.

9. september erstattes én branche (47.91.10) af otte nye brancher af hensyn til statistik om dansk detailhandel. Yderligere oplysninger findes også www.dst.dk/db07


Dansk Branchekode

Kolofon

Dansk Branchekode
Erhvervsliv
ISBN: 978-87-501-2055-1
Udgivet: 22. august 2007 kl. 09:30
Antal sider: 507
Kontaktinfo:
Birgit Nielsen
Telefon: 39 17 38 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig