Gå til sidens indhold

Lovsamling om statistik 2006

Som central myndighed for dansk statistik er Danmarks Statistik forpligtet til at følge en række nationale og internationale love og regler. De vigtigste af disse er samlet i denne publikation - enten i sin helhed, i uddrag eller i form af oversigter.

Danske love og grundlæggende retningslinjer
Lovsamling om statistik 2006 indledes med FN¿s grundlæggende principper for officiel statistik og "Adfærdskodeks for europæiske statistikker". Disse to hensigtserklæringer udgør de grundlæggende retningslinjer for troværdigheden og kvaliteten af de producerede statistikker.

Herefter følger den nationale lovgivning, som indeholder lov om Danmarks Statistik samt et udsnit af de væsentligste danske love, som forpligter Danmarks Statistik.

Statistisk samarbejde i EU
Samarbejdet i EU spiller en afgørende rolle for udformningen af den danske statistik. EU-samarbejdet medfører en stadig udbygning og harmonisering af statistikkerne som grundlag for de økonomiske og politiske beslutninger, der træffes inden for unionen.

Lovsamlingen rummer artikler fra Traktaten, Fællesskabets statistiske program 2003-2007 samt oversigter for stemmevægte i Rådet og danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Endvidere er der i Lovsamling om statistik 2006 en oversigt over de mere end 170 gældende EU-retsakter på statistikområdet. Samlingen giver ligeledes indsigt i statistisk fortrolighed og i komitéprocedurer.

Lovsamling om statistik

Kolofon

Lovsamling om statistik
Tværgående
ISBN: 87-501-1532-4
Udgivet: 26. april 2006 kl. 09:30
Antal sider: 194
Kontaktinfo:
Katrine Houbak Hertel
Telefon: 39 17 37 08

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig