Gå til sidens indhold

Den borgerlige retspleje 1936-40

Beskriver civilretten i tekst og tabeller.

Behandler forligsvæsen i almindelige forligskommissioner, sø- og handelsretten, samt i sager mellem husbond og medhjælper. Oplyser om retssager, omfattende domssager i 1. instans, subsidiære sager og søforklaringer, ankesager og kæremål.

Angiver fogedforretninger, herunder udpantning, udlæg, forbudsforretninger, arrest, udsættelser og tvangsauktioner. Omtaler notarialforretninger (især vekselprotester og attestation af testamenter). Informerer om skiftevæsen (fallitboer, tvangsakkorder og dødsboer) samt om pantehæftelser (fast ejendom og løsøre).

Statistiske Meddelelser, Rk. 4, Bd. 117, Hft. 5

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Tidligere udgivet i Danmarks Retspleje

Den borgerlige retspleje

Kolofon

Den borgerlige retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1943 kl. 09:30
Antal sider: 80
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig