Gå til sidens indhold

Indkomster 2009

Publikationen tegner et bredt og nuanceret billede af indkomstforholdene i Danmark. Det gør den ved både at belyse forskelle mellem grupper i samfundet her og nu og beskrive, hvorledes disse forskelle har udviklet sig i løbet af de seneste ti år.

Indkomster 2009 beskæftiger sig både med personers og familiers indkomst.

Tema om pensioner
Dette års udgave af publikationen indeholder et temaafsnit om pensioner. Analysen viser, at både ind- og udbetalinger af pension steget i de seneste ti år. Stigningen på indbetalingerne skyldes dog alene indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger

Folkepensionisterne i Rudersdal Kommune var dem, der i 2009 fik de største løbende pensionsudbetalinger. Her var den gennemsnitlige udbetaling for en folkepensionist på 229.300 kr. Næsthøjest var udbetalingerne til pensionisterne i Gentofte Kommune.

I den modsatte ende af skalaen lå Ikast-Brande Kommune med de laveste udbetalinger. Her fik en pensionist i gennemsnit udbetalt 138.300 kr.

Flere konklusioner
Blandt mange andre interessante konklusioner fra publikationen er disse:

  • Den gennemsnitlige disponible indkomst pr. skattepligtig dansker steg fra 178.500 kr. i 2008 til 181.700 kr. i 2009.
  • Formueindkomsten faldt i samme periode fra 33.500 kr. til 31.100 kr.
  • 45.900 danskere havde en samlet indkomst før skat på mere end 1 million kr. i 2009.
  • 8,4 pct. af de selvstændige tjente mere end 1 million kr. i 2009.
  • Erhvervsindkomsten topper, når vi er 40-44 år.
  • Efterkommere fra vestlige lande over 35 år har højere indkomst end jævnaldrende med dansk oprindelse.
  • Den laveste indkomst findes blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor særligt de yngste halter efter.

Interaktive danmarkskort
I publikationen omtales et digitalt analyseværktøj, eXplorer. Dette værktøj er desværre ikke længere tilgængeligt.


Indkomster

Hent som pdf

Indkomster 2009

Kolofon

Indkomster
Arbejde og indkomst
ISBN: 978-87-501-1935-7
Udgivet: 30. august 2011 kl. 09:00
Antal sider: 138
Kontaktinfo:
Jarl Christian Quitzau
Telefon: 39 17 35 94

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig