Gå til sidens indhold

Hvem bruger slankelægemidler?

Analyse

117.500 voksne indløste i 2023 en recept på et slankelægemiddel. Det svarer til 2,4 pct. af den voksne befolkning. Slankelægemidler er hovedsageligt målrettet personer med et BMI på mindst 30, men hvad kendetegner i øvrigt brugerne?

Denne analyse ser nærmere på brugerne af slankelægemidler med et særligt fokus på brugerne i første halvdel af 2023. I analysen sammenkobles data om indløste recepter med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre. Det giver mulighed for blandt andet at undersøge brugernes køn, alder, indkomst og bopælskommune.

 

Analysens hovedkonklusioner:

  • Antallet og andelen af voksne, som har indløst mindst én recept på slankelægemidler, er steget markant fra 15.200 (0,3 pct.) i 2021 til 27.800 (0,6 pct.) i 2022 og 117.500 (2,4 pct.) i 2023. Antallet er dog fortsat lavere end for 25 år siden, hvor 131.100 voksne (3,1 pct.) brugte slankelægemidler.
  • Andelen af brugere af slankelægemidler er i alle år højest for kvinder. I første halvdel af 2023 var 72 pct. af brugerne kvinder og 28 pct. var mænd.
  • Andelen af brugere var højst i aldersgruppen 50-59 år (3,2 pct.) og lavest i aldersgruppen på 80 år og derover (0,1 pct.).
  • Andelen af brugere af slankelægemidler stiger med indkomsten. I første halvdel af 2023 brugte 1,6 pct. af personerne i den laveste indkomstkvintil slankelægemidler, imens det drejede sig om 3,4 pct. af personerne i den højeste indkomstkvintil - når der tages udgangspunkt i den ækvivalerede disponible familieindkomst blandt de 30-59-årige.
  • Der er forskel på andelen af brugere af slankelægemidler på tværs af kommuner. Den højeste andel brugere var i Tårnby Kommune (2,9 pct.), imens den laveste andel var i Læsø Kommune (0,8 pct.).
  • Gentofte Kommune havde den højeste andel af brugere af slankelægemidler i første del af 2023, når andelen sættes i forhold til personer med selvrapporteret svær overvægt i 2021. I Gentofte Kommune var der 24,5 brugere af slankelægemidler per 100 personer med svær overvægt, mens der i Læsø Kommune var 2,9 brugere per 100 personer med svær overvægt.

Analysen kan findes på engelsk her: Who uses weight loss medicines in Denmark?

Kolofon

Hvem bruger slankelægemidler?

Emnegruppe: Borgere

Udgivet: 8. april 2024 kl. 08:00

Nr. 2024:3

ISSN pdf: 2446-0354

Kontakt:

Fenja Søndergaard Møller
Telefon: 39 17 30 84

Emilie Rune Hegelund
Telefon: 39 17 32 46