Gå til sidens indhold

Er de danske familier dybt forgældede?

Danske familier har en høj bruttogæld sammenlignet med andre OECD-lande. Tager man højde for at familier, der har en ret høj bruttogæld, samtidig ofte har en høj bruttoformue, viser det sig imidlertid, at den gennemsnitlige nettoformue hos de danske familier er ganske stor.

Analysen giver et overblik over danske husholdningers gæld og formue. Det undersøges, hvem der har en relativt stor nettogæld, og om det er de samme familier år efter år.

 Analysens hovedkonklusioner:

  • Kun 9 pct. af de danske familier har en negativ nettoformue – altså en nettogæld. De øvrige 91 pct. af familierne har en positiv nettoformue. Ser vi bort fra den meget lidt likvide pensionsformue, er der stadig 77 pct. af familierne, der har en positiv nettoformue.
  • Blandt alle familier er der 0,6 pct., der har en nettogæld på over 1 mio. kr. Andelen er væsent­ligt større blandt de selvstændige med ansatte. Samtidig findes blandt denne gruppe også forholdsvis mange med store positive nettoformuer.
  • Enlige med børn er den familietype, hvor den største andel har nettogæld. I denne gruppe er der 12,6 pct., som har en nettogæld på over 100.000 kr., mens det for alle familier under ét er 4,6 pct.
  • Andelen af familier med en nettogæld over 100.000 kr. er lavest i Allerød kommune (2,0 pct.) og højest i Lolland kommune (7,1 pct.).
  • Blandt de 113.000 familier, der i 2014 havde en nettogæld over 100.000 kr., havde halvde­len også en nettogæld på over 100.000 i 2017. Næsten 1/3 havde dog bevæget sig fra at have en nettogæld på over 100.000 kr. til at have en nettoformue på over 100.000 kr. i 2017.

 

Er de danske familier dybt forgældede?

Kolofon

Er de danske familier dybt forgældede?

Emnegruppe: Arbejde og indkomst

Udgivet: 11. juni 2019 kl. 08:00

Nr. 2019:9

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo: