Gå til sidens indhold

De offentlige sundhedsudgifter er steget markant mere end de øvrige offentlige udgifter siden 2000

Analyse

Et godt sundhedsvæsen er vigtigt for mange danskere, og sundhedsområdet fylder meget i den offentlige debat. Samtidig er området blevet opprioriteret gennem flere år, så sundhedsudgifterne i dag udgør en større andel af de offentlige udgifter end tidligere. Denne analyse ser nærmere på udviklingen i sundhedsudgifterne. Hvad går pengene til, og hvorfor er udgifterne steget? Sundhedsudgifterne i Danmark sammenlignes også med niveauet og udviklingen i andre lande.

Analysens hovedkonklusioner: 

  • Fra 2000 til 2017 er de offentlige sundhedsudgifter i Danmark steget med 46 pct. i faste priser. Det er markant mere end de samlede offentlige udgifter, som er steget med 15 pct.
  • Sundhedsudgifterne pr. indbygger er øget med 35 pct. i faste priser siden 2000.
  • Antallet af ambulante behandlinger og indlæggelser på hospitalerne er steget med henholdsvis 34 og 17 pct. fra 2008 til 2017, mens antallet af sengedage er faldet med 18 pct. på trods af flere indlæggelser.
  • Fuldtidsbeskæftigelsen i det offentlige sundhedsvæsen er steget med 18.000 siden 2008 til et niveau på 184.000 fuldtidsbeskæftigede i 2017. Beskæftigelsen inden for de øvrige offentlige serviceområder (såsom social beskyttelse, undervisning og forsvar) har enten været faldende eller stort set uændret.
  • Ligesom Danmark bruger de fleste andre EU-lande en større andel af BNP på sundhedsområdet end i 2000. De samlede (offentlige og private) sundhedsudgifter i Danmark er øget fra 7,9 pct. i 2000 til 9,8 pct. i 2016. Kun Grækenland og Ungarn brugte i 2016 en mindre del af BNP på sundhed end i 2000.

 

De offentlige sundhedsudgifter er steget markant mere end de øvrige offentlige udgifter siden 2000

Kolofon

De offentlige sundhedsudgifter er steget markant mere end de øvrige offentlige udgifter siden 2000

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 18. januar 2019 kl. 08:00

Rettet: 4. juli 2019 kl. 08:46

Nr. 2019:1

ISSN pdf: 2446-0354

Kontakt:

Martin Rune Rasmussen
Telefon: 39 17 35 29

Louise Kristensen
Telefon: 39 17 34 51