Gå til sidens indhold

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

BNP pr. indbygger har været stigende igennem en lang årrække. Den væsentligste årsag er, at arbejdsproduktiviteten har været stigende. Der er mange forskellige årsager til, at arbejdsproduktiviteten er stigende, men en af årsagerne kunne være, at arbejdskraften er blevet mere geografisk koncentreret. Med andre ord er der blevet færre og større lokale arbejdsmarkeder.

Økonomisk teori og interna­tionale undersøgelser peger på, at en høj koncentration af job og personer gavner pro­duktiviteten, og i denne analyse undersøges det om dette også er tilfældet i Danmark.

 Analysens hovedkonklusioner:  

  • Det største arbejdsmarked – København – har også den højeste arbejdsproduktivitet. Der er dog også høj arbejdsproduktivitet i nogle mindre arbejdsmarkeder, herunder blandt andet Vejle og Fredericia, Ringkøbing og Skjern samt Esbjerg.
  • Når der korrigeres for regionale forskelle i branchestruktur, har Ringkøbing og Skjern den højeste produktivitet, mens København har den næsthøjeste produktivitet.
  • Den gennemsnitlige timeløn er højere i større arbejdsmarkeder end i mindre arbejdsmarke­der, også når der tages hensyn til regionale forskelle i uddannelsesniveau, alder og køn. Den højere timeløn i større arbejdsmarkeder kan være en indikation på, at produktiviteten er højere, jo større arbejdsmarkedet er.
  • Koncentration af job og personer ser ud til at have en positiv effekt på produktiviteten, men der er også andre forhold, der spiller en rolle for den lokale produktivitet, herunder størrel­sen på og kvaliteten af kapitalapparatet samt arbejdstagernes uddannelsesniveau.

 

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

Kolofon

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 28. november 2018 kl. 08:00

Rettet: 4. december 2018 kl. 11:41

Nr. 2018:24

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Ulla Ryder Jørgensen
Telefon: 39 17 36 73