Gå til sidens indhold

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Globalisering og teknologiforandringer giver nye muligheder, men også nye udfordringer for danske virksomheder og deres vækstbetingelser. Derfor er strukturen blandt de virksomheder, der driver væksten, under betydelig forandring. Det er en central erhvervspolitisk målsætning at skabe rammevilkår, der på tværs af brancher kan fremme væksten for både iværksætteri og eksisterende virksomhedsgiganter.

Denne analyse sætter fokus på jobskabelse og værditilvækst ud fra branche og virksom­hedsstørrelse. Analysen fokuserer på de private byerhverv og ser på udviklingen fra 2009 til 2016.

 Analysens hovedkonklusioner:  

  • Vækst i mindre virksomheder. I perioden 2009-2016 er antallet af fuldtidsansatte i Danmark steget mest i virksomheder med færre end 50 fuldtidsansatte, mens gigantvirk­somheder med over 1.000 ansatte har reduceret antallet af fuldtidsansatte. Beskæftigelses­væksten er især stærk blandt virksomheder, der har foretaget virksomhedsopkøb.
  • Stabile virksomhedsgiganter. Der er kommet 20 nye virksomhedsgiganter siden 2009. De var alle store virksomheder i 2009. Kun ganske få af dem har opnået gigantstørrelse uden at foretage opkøb eller være involveret i fusioner.
  • Høj vækst i nye service- og videnservicebrancher. Der er høj vækst i job og i værditil­vækst inden for adskillige servicebrancher, fx restaurationsbranchen og videnintensive ser­vicebrancher. Stigende produktivitet i form af værditilvækst per fuldtidsansat er ofte gået hånd-i-hånd med faldende beskæftigelse inden for fremstillingsvirksomhed.
  • Fremadstormende videngazeller. Efter høj vækst i de første tre år aftager væksten hos gazellevirksomheder. Deres vækst er dog stadig væsentligt højere end hos sammenligne­lige nye vækstvirksomheder. Særligt stærk og vedvarende vækst er fundet blandt gazeller inden for videnservice.
Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Kolofon

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Emnegruppe: Erhvervsliv

Udgivet: 6. juni 2018 kl. 08:00

Nr. 2018:9

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Kalle Emil Holst Hansen
Telefon: 39 17 35 65

Jesper Moltrup-Nielsen
Telefon: 39 17 34 23

Peter Bøegh Nielsen
Telefon: 39 17 31 89