Gå til sidens indhold

Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig?

Der har indtil nu ikke eksisteret nogen officiel prisstatistik for handlede andelslejligheder i Danmark. Det betyder blandt andet, at det har været svært at sammenligne prisudviklingen for andelslejligheder med prisudviklingen for ejerboliger.

I denne analyse præsenterer Danmarks Statistik for første gang tal for prisudviklingen for handlede andelslejligheder, der kan sammenlignes med prisudviklingen for ejerboliger.

Analysen dækker perioden fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2017 og beskriver også den metode, der ligger bag beregningen af tallene. 

Analysens hovedkonklusioner:

  • Prisudviklingen for andelslejligheder på landsplan var fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2017 lavere end prisudviklingen for ejerlejligheder, men nogenlunde på linje med prisudviklingen for enfamiliehuse.
  • Den større prisstigning på ejerlejligheder end på andelslejligheder kan for eksempel skyl­des, at der er maksimalpris på andelslejligheder, og at der er en vis forsinkelse i prisdannel­sen på andelslejligheder.
  • Andelslejlighederne blev i 2017 solgt til priser tættere på maksimalprisen, end de gjorde i 2014.
Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig?

Kolofon

Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig?

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 29. januar 2018 kl. 08:00

Nr. 2018:1

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Jakob Holmgaard
Telefon: 39 17 31 24