Gå til sidens indhold

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Globaliseringen medfører at størrelsen på eksporten i stigende grad afhænger af den valgte statistik. Tidligere gav de forskellige opgørelser et mere ensartet billede af eksporten og af vores samhandelspartnere. Den øgede globalisering, hvor en stadig større del af den danske vareeksport aldrig krydser grænsen til Danmark, har øget forskellene. Denne analyse beskriver dansk eksport og de vigtigste eksportmarkeder ud fra de opgørelser, der findes for dansk eksport.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Eksporten af varer er størst målt i betalingsbalancen. Her indgår virksomhedernes salg af varer, der ikke har krydset den danske grænse, som dansk eksport. Omkring en sjettedel af den samlede vareeksport foregår nu uden for Danmarks grænser.
  • Eksporten af varer er lavere i statistikken for udenrigshandel med varer, end i betalingsbalan­cen, da statistikken for udenrigshandel kun omfatter varer, der har krydset grænsen til Danmark.
  • Hvis eksporten måles ud fra den danske værditilvækst, som eksporten giver anledning til, fås det laveste mål for eksporten, fordi denne opgørelse fraregner den import, som indgår i produktionen af de eksporterede varer og tjenester. En opgørelse med en input-output mo­del fra Danmarks Statistik viser, at importindholdet i eksporten udgør næsten halvdelen af værdien.
  • Tyskland er det vigtigste eksportmarked uanset hvilken metode der anvendes til at opgøre eksporten.
  • USA det sjettestørste marked, når der ses på varer, der krydser grænsen. Hvis man inklude­rer vareeksport uden for Danmarks grænser, er USA Danmarks tredjestørste ek­sportmarked.
  • USA er det næststørste marked, når man ser på, hvor den danske værditilvækst knyttet til eksporten af varer og tjenester i sidste ende afsættes. Det viser en opgørelse med en inter­national input-output model fra OECD.
Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Kolofon

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 20. december 2017 kl. 08:00

Nr. 2017:21

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Søren Burman
Telefon: 39 17 30 29