Gå til sidens indhold

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Forbrugerpriserne er højere i Grønland end i Danmark. Men hvor dyrt er det egentligt at leve i Grønland i forhold til Danmark? Og i forhold til resten af Norden?

Med udgangspunkt i undersøgelser af prisniveauerne foretaget i juli 2016 sammenlignes forbrugerprisniveauet i de to lande. Desuden ser denne analyse nærmere på forskelle i forbrugsmønstrene mellem de to landes indbyggere, som for nogle grupper af varer og tjenester er ret store.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Grønland har et forbrugerprisniveau, som er 6 pct. højere end Danmarks.
  • Blandt EU og de nordiske lande er Grønland det dyreste land efterfulgt af Norge og Danmark.
    Alkoholiske drikkevarer og tobak er næsten dobbelt så dyre i Grønland som i Danmark, mens Kommunikation er 60 pct. dyrere.
  • Bolig, vand, elektricitet, gas, mv. er ca. 12 pct. billigere i Grønland end i Danmark, mens Diverse varer og tjenesteydelser er ca. 21 pct. billigere.
  • Køb af Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer udgør 22 pct. af privatforbruget i Grønland – mod kun 12 pct. i Danmark. Til gengæld bruges en mindre andel af det private forbrug på bolig og trans-port i Grønland.
Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Kolofon

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 1. marts 2017 kl. 09:00

Nr. 2017:4

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Zdravka Bosanac
Telefon: 39 17 34 46