Gå til sidens indhold

Færre og større pendlingsområder

Analyse

Mange danskere pendler, og omfanget af pendlingen er stigende. Pendlingsmønstrene kan illustreres med pendlingsområder, der udgør en geografisk inddeling af Danmark, som repræsenterer lokale arbejdsmarkeder. Pendlingsområderne karakteriseres ved, at de fleste beskæftigede bor og arbejder inden for samme pendlingsområde.

Inddelingen i pendlingsområder kan både bruges til at vurdere udviklingen i pendlingen over tid og til at illustrere de store forskelle i pendlingsmønstrene mellem forskellige grupper af beskæftigede.

Analysens hovedkonklusioner:  

  • Ud fra pendlingen i 2014 kan Danmark inddeles i 29 pendlingsområder, mens det tilsva­rende tal for 1980 er 77. Faldet i antallet af områder afspejler den øgede pendling igennem perioden.
  • Ifølge analysens inddeling findes det største pendlingsområde omkring København med cirka en million beskæftigede. Herefter følger pendlingsområderne omkring Aarhus, Aalborg og Odense, som alle har mere end 150.000 beskæftigede.
  • Mænd pendler længere end kvinder og har derfor færre pendlingsområder. For mænd kan Danmark i 2014 inddeles i 24 pendlingsområder, mens det tilsvarende tal for kvinder er 32 pendlingsområder.
  • Jo højere uddannelsesniveau, desto færre pendlingsområder. Arbejdsmarkedet for de hø­jest uddannede kan for 2014 inddeles i kun 9 pendlingsområder, mens tallet er 43 for de beskæftigede, som har det laveste uddannelsesniveau.
Færre og større pendlingsområder

Kolofon

Færre og større pendlingsområder

Emnegruppe: Arbejde og indkomst

Udgivet: 22. november 2016 kl. 09:00

Nr. 2016:23

ISSN pdf: 2446-0354

Kontakt:

Thomas Thorsen
Telefon: 39 17 30 48

Anne Kaag Andersen
Telefon: 39 17 32 27