Gå til sidens indhold

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste 15 år er det blevet mere almindeligt, at danske eksportvarer produceres uden for Danmarks grænser. Den øgede globalisering har derfor medført, at en stadig større del af den danske vareeksport aldrig krydser grænsen til Danmark. Det udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter, og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Denne analyse beskriver dansk eksport og de vigtigste eksportmarkeder ud fra de forskellige opgø­relser, der findes for dansk eksport. Analysen er en opdatering af en tidligere DST Analyse fra 2017 ”Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?”.

 Analysens hovedkonklusioner:

  • Vareeksport i betalingsbalancen omfatter både eksport, der krydser grænsen, og eksport der ikke krydser grænsen. Eksporten omfatter således også danske virksomheders salg af varer, der befinder sig i udlandet. Eksporten opgøres, når ejerskabet til varerne skifter mellem en dansk og en udenlandsk ejer. Næsten en sjettedel af den samlede danske vareeksport foregår helt uden for Danmarks grænser.
  • Eksporten i statistikken for udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der har krydset Danmarks grænse. Eksporten opgøres, når varerne krydser grænsen uanset om va­rerne har skiftet ejer.
  • En del af værdien af den danske eksport af varer og tjenester er skabt i andre lande. En opgørelse med en input-output mo­del fra Danmarks Statistik viser, at importindholdet i ek­sporten udgør omkring halvdelen af værdien af bruttoeksporten. Modellen viser også, at om­kring 776.000 jobs er knyttet til eksporten.
  • USA er nu det vigtigste eksportmarked, efterfulgt af Tyskland. Mange varer, der sælges til USA, befinder sig uden for Danmark. Måles eksporten ud fra varer, der fysisk kommer direkte fra Danmark, er USA kun det tredjestørste marked. USA er også det største marked, når man ser på, hvor den danske værditilvækst knyttet til eksporten af varer og tjenester i sidste ende afsættes. Det viser en international model fra OECD.

Kolofon

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 8. december 2022 kl. 08:00

Nr. 2022:12

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo: