Gå til sidens indhold

Profil af den økologiske forbruger

Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer i 2004 til 7,7 pct. i 2014. Men hvem er det, som særligt køber økologiske varer? Og er der nogle grupper, som stort set aldrig køber økologisk?

Det stigende økologiske forbrug har gjort det muligt at udskille økologiske varer i Dan­marks Statistiks forbrugstal. Derfor er det nu muligt for første gang at offentliggøre offi­cielle tal for forskellige befolkningsgruppers forbrug af økologiske føde- og drikkeva­rer. Analysen berører også varesammensætningen for forskellige befolknings­grupper.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Mere end halvdelen af befolkningen køber sjældent eller aldrig økologiske varer
  • Økologi er mest udbredt i byområder, ikke mindst i hovedstadsregionen
  • Husstande med to voksne med børn køber mere økologi end de øvrige husstandstyper
  • De yngste og ældste aldersgrupper har det laveste økologiske forbrug
  • Der er en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og økologisk forbrug
  • Husstande med høje indkomster står for en stor del af det samlede økologiske forbrug
  • Mejeriprodukter og æg samt frugt og grønt udgør en større andel af det økologiske forbrug end af det generelle forbrug
  • Kød, fjerkræ og fisk udgør en større andel af det økologiske forbrug i husstande, der ofte køber økologisk, end i de øvrige husstande.
Profil af den økologiske forbruger

Kolofon

Profil af den økologiske forbruger

Emnegruppe: Miljø og energi

Udgivet: 8. februar 2016 kl. 09:00

Nr. 2016:1

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

A Solange Lohmann Rasmussen
Telefon: 39 17 31 56

Martin Lundø
Telefon: 39 17 38 73