Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hjørring  |  Enhed: -
2019M102020M10
Hjørring4,04,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Hjørring  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Hjørring926,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hjørring  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd32 37632 180
Kvinder32 23432 033
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hjørring  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte318332
Døde386362
Fødselsoverskud-68-30
Tilflyttede1 0561 136
Fraflyttede1 2411 215
Nettotilflyttede- 185-79
Nettoindvandrede-5644
Korrektioner202
Befolkningstilvækst- 289-63
Kvinder
Levendefødte283251
Døde372345
Fødselsoverskud-89-94
Tilflyttede9801 074
Fraflyttede1 2111 171
Nettotilflyttede- 231-97
Nettoindvandrede2162
Korrektioner-410
Befolkningstilvækst- 303- 119
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hjørring  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 5922 288
Seksualforbrydelser i alt18253
Voldsforbrydelser i alt222141
Ejendomsforbrydelser i alt2 1292 011
Andre straffelovsforbrydelser i alt5983
Særlove i alt954988
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt889687
Seksualforbrydelser i alt16739
Voldsforbrydelser i alt134100
Ejendomsforbrydelser i alt554510
Andre straffelovsforbrydelser i alt3438
Særlove i alt527553
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hjørring  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,101,1934,00