Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aalborg  |  Enhed: -
2019M092020M09
Aalborg5,16,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Aalborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Aalborg1 137,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aalborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd109 529110 527
Kvinder107 613108 783
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aalborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte1 1781 281
Døde917942
Fødselsoverskud261339
Tilflyttede5 8406 048
Fraflyttede5 4455 288
Nettotilflyttede395760
Nettoindvandrede225- 180
Korrektioner-46-29
Befolkningstilvækst835890
Kvinder
Levendefødte1 1241 222
Døde972901
Fødselsoverskud152321
Tilflyttede5 2945 345
Fraflyttede4 8344 842
Nettotilflyttede460503
Nettoindvandrede32452
Korrektioner-17-3
Befolkningstilvækst919873
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aalborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt10 2779 949
Seksualforbrydelser i alt235198
Voldsforbrydelser i alt916845
Ejendomsforbrydelser i alt8 8418 634
Andre straffelovsforbrydelser i alt285272
Særlove i alt5 5625 507
Særlovgivning i øvrigt35
Sigtelser
Straffelov i alt2 5082 797
Seksualforbrydelser i alt159127
Voldsforbrydelser i alt572534
Ejendomsforbrydelser i alt1 6051 955
Andre straffelovsforbrydelser i alt172181
Særlove i alt3 3793 130
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Aalborg  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,400,9826,95