Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Jammerbugt  |  Enhed: -
2020M082021M08
Jammerbugt4,23,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Jammerbugt  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Jammerbugt864,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd19 38819 290
Kvinder18 96918 910
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Jammerbugt  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte171178
Døde224206
Fødselsoverskud-53-28
Tilflyttede952893
Fraflyttede981999
Nettotilflyttede-29- 106
Nettoindvandrede-1512
Korrektioner14
Befolkningstilvækst-96- 118
Kvinder
Levendefødte167172
Døde194200
Fødselsoverskud-27-28
Tilflyttede866922
Fraflyttede905957
Nettotilflyttede-39-35
Nettoindvandrede2130
Korrektioner52
Befolkningstilvækst-40-31
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Jammerbugt  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 07532 307
Vuggestue (0-2 år)34 69435 783
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 70119 954
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 54416 544
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Jammerbugt  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 2191 144
Seksualforbrydelser i alt1844
Voldsforbrydelser i alt124105
Ejendomsforbrydelser i alt1 040941
Andre straffelovsforbrydelser i alt3754
Særlove i alt546453
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt345393
Seksualforbrydelser i alt738
Voldsforbrydelser i alt7566
Ejendomsforbrydelser i alt243258
Andre straffelovsforbrydelser i alt2031
Særlove i alt227274
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Jammerbugt  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,701,2032,85