Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Mariagerfjord  |  Enhed: -
2019M102020M10
Mariagerfjord3,74,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Mariagerfjord718,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 25321 148
Kvinder20 55520 395
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte180193
Døde223240
Fødselsoverskud-43-47
Tilflyttede1 1011 084
Fraflyttede1 1211 234
Nettotilflyttede-20- 150
Nettoindvandrede1772
Korrektioner-31
Befolkningstilvækst-49- 124
Kvinder
Levendefødte186175
Døde239218
Fødselsoverskud-53-43
Tilflyttede990963
Fraflyttede1 0431 079
Nettotilflyttede-53- 116
Nettoindvandrede8427
Korrektioner11
Befolkningstilvækst-21- 131
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 6281 525
Seksualforbrydelser i alt2135
Voldsforbrydelser i alt159209
Ejendomsforbrydelser i alt1 3731 197
Andre straffelovsforbrydelser i alt7584
Særlove i alt701614
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt435371
Seksualforbrydelser i alt1326
Voldsforbrydelser i alt103126
Ejendomsforbrydelser i alt267172
Andre straffelovsforbrydelser i alt5247
Særlove i alt330292
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Mariagerfjord  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,901,1534,00