Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rebild  |  Enhed: -
2019M102020M10
Rebild3,13,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Rebild  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Rebild621,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rebild  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd15 30615 474
Kvinder14 81014 964
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rebild  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte179152
Døde155131
Fødselsoverskud2421
Tilflyttede899928
Fraflyttede960854
Nettotilflyttede-6174
Nettoindvandrede259
Korrektioner-4-6
Befolkningstilvækst-1698
Kvinder
Levendefødte171173
Døde137135
Fødselsoverskud3438
Tilflyttede890885
Fraflyttede860825
Nettotilflyttede3060
Nettoindvandrede391
Korrektioner20
Befolkningstilvækst10599
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rebild  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt721703
Seksualforbrydelser i alt2145
Voldsforbrydelser i alt5156
Ejendomsforbrydelser i alt627559
Andre straffelovsforbrydelser i alt2243
Særlove i alt440449
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt132214
Seksualforbrydelser i alt1733
Voldsforbrydelser i alt3332
Ejendomsforbrydelser i alt72115
Andre straffelovsforbrydelser i alt1034
Særlove i alt229211
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rebild  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,331,2026,09