Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Læsø  |  Enhed: -
2020M082021M08
Læsø8,96,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Læsø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Læsø122,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Læsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd880885
Kvinder896900
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Læsø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte46
Døde1722
Fødselsoverskud-13-16
Tilflyttede5749
Fraflyttede5453
Nettotilflyttede3-4
Nettoindvandrede010
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst-11-10
Kvinder
Levendefødte43
Døde1311
Fødselsoverskud-9-8
Tilflyttede4953
Fraflyttede5161
Nettotilflyttede-2-8
Nettoindvandrede25
Korrektioner0-1
Befolkningstilvækst-9-12
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Læsø  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost....
Vuggestue (0-2 år)43 63243 632
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)24 79224 792
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 65616 656
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 0447 044
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Læsø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3131
Seksualforbrydelser i alt103
Voldsforbrydelser i alt20
Ejendomsforbrydelser i alt1827
Andre straffelovsforbrydelser i alt11
Særlove i alt2512
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt163
Seksualforbrydelser i alt101
Voldsforbrydelser i alt20
Ejendomsforbrydelser i alt41
Andre straffelovsforbrydelser i alt01
Særlove i alt1510
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Læsø  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,3034,00