Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: -
2020M082021M08
Vesthimmerlands4,93,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Vesthimmerlands769,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd18 61118 477
Kvinder18 03617 902
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte172155
Døde203207
Fødselsoverskud-31-52
Tilflyttede796816
Fraflyttede970973
Nettotilflyttede- 174- 157
Nettoindvandrede-41-14
Korrektioner34
Befolkningstilvækst- 243- 219
Kvinder
Levendefødte141155
Døde179203
Fødselsoverskud-38-48
Tilflyttede761781
Fraflyttede875890
Nettotilflyttede- 114- 109
Nettoindvandrede-218
Korrektioner3-7
Befolkningstilvækst- 151- 146
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 76630 448
Vuggestue (0-2 år)36 48037 680
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 35222 495
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)14 66314 894
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3061 325
Seksualforbrydelser i alt3452
Voldsforbrydelser i alt127167
Ejendomsforbrydelser i alt1 1151 087
Andre straffelovsforbrydelser i alt3019
Særlove i alt518412
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt331368
Seksualforbrydelser i alt2741
Voldsforbrydelser i alt67115
Ejendomsforbrydelser i alt226200
Andre straffelovsforbrydelser i alt1112
Særlove i alt218232
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vesthimmerlands  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,1822,82