Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederikshavn  |  Enhed: -
2019M092020M09
Frederikshavn4,14,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Frederikshavn  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Frederikshavn652,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederikshavn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd30 16429 833
Kvinder29 59729 354
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederikshavn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte254224
Døde394382
Fødselsoverskud- 140- 158
Tilflyttede1 1311 143
Fraflyttede1 2191 215
Nettotilflyttede-88-72
Nettoindvandrede165105
Korrektioner1-22
Befolkningstilvækst-62- 147
Kvinder
Levendefødte229219
Døde367340
Fødselsoverskud- 138- 121
Tilflyttede982926
Fraflyttede1 0581 036
Nettotilflyttede-76- 110
Nettoindvandrede12258
Korrektioner1-13
Befolkningstilvækst-91- 186
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikshavn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 6162 473
Seksualforbrydelser i alt8946
Voldsforbrydelser i alt209221
Ejendomsforbrydelser i alt3 2212 113
Andre straffelovsforbrydelser i alt9793
Særlove i alt1 0791 106
Særlovgivning i øvrigt32
Sigtelser
Straffelov i alt1 807708
Seksualforbrydelser i alt7326
Voldsforbrydelser i alt147163
Ejendomsforbrydelser i alt1 519455
Andre straffelovsforbrydelser i alt6864
Særlove i alt605559
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Frederikshavn  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202026,201,0329,90