Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Viborg  |  Enhed: -
2020M082021M08
Viborg3,92,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Viborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Viborg1 408,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Viborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd48 65748 640
Kvinder48 04948 056
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Viborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte451478
Døde434462
Fødselsoverskud1716
Tilflyttede2 0732 205
Fraflyttede2 2972 331
Nettotilflyttede- 224- 126
Nettoindvandrede8-25
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst- 201- 134
Kvinder
Levendefødte467442
Døde394427
Fødselsoverskud7315
Tilflyttede1 9401 986
Fraflyttede2 0862 145
Nettotilflyttede- 146- 159
Nettoindvandrede8238
Korrektioner0-2
Befolkningstilvækst9- 108
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Viborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 70534 815
Vuggestue (0-2 år)37 56537 686
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 40520 471
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 2354 202
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 81120 119
Skolefritidsordninger (10-13 år)19 81120 119
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Viborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 3893 351
Seksualforbrydelser i alt64120
Voldsforbrydelser i alt420374
Ejendomsforbrydelser i alt2 8012 719
Andre straffelovsforbrydelser i alt104138
Særlove i alt1 5661 199
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt1 2001 250
Seksualforbrydelser i alt4187
Voldsforbrydelser i alt314284
Ejendomsforbrydelser i alt772778
Andre straffelovsforbrydelser i alt73101
Særlove i alt1 111770
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Viborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,9323,70