Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Viborg  |  Enhed: -
2019M092020M09
Viborg3,13,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Viborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Viborg1 408,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Viborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd48 90648 564
Kvinder48 17847 975
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Viborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte481451
Døde451434
Fødselsoverskud3017
Tilflyttede2 2522 073
Fraflyttede2 3032 297
Nettotilflyttede-51- 224
Nettoindvandrede1968
Korrektioner5-2
Befolkningstilvækst180- 201
Kvinder
Levendefødte481467
Døde436394
Fødselsoverskud4573
Tilflyttede2 0101 940
Fraflyttede2 2072 086
Nettotilflyttede- 197- 146
Nettoindvandrede20382
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst509
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Viborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt5 4073 389
Seksualforbrydelser i alt11464
Voldsforbrydelser i alt360420
Ejendomsforbrydelser i alt4 5622 801
Andre straffelovsforbrydelser i alt371104
Særlove i alt1 4531 566
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt1 7131 200
Seksualforbrydelser i alt9041
Voldsforbrydelser i alt274314
Ejendomsforbrydelser i alt995772
Andre straffelovsforbrydelser i alt35473
Særlove i alt9251 111
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Viborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,9323,70