Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Thisted  |  Enhed: -
2020M082021M08
Thisted4,02,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Thisted  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Thisted1 072,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 91821 767
Kvinder21 46521 375
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Thisted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte189183
Døde264265
Fødselsoverskud-75-82
Tilflyttede757701
Fraflyttede804802
Nettotilflyttede-47- 101
Nettoindvandrede3527
Korrektioner-15
Befolkningstilvækst-88- 151
Kvinder
Levendefødte201179
Døde264219
Fødselsoverskud-63-40
Tilflyttede631645
Fraflyttede757755
Nettotilflyttede- 126- 110
Nettoindvandrede3835
Korrektioner23
Befolkningstilvækst- 149- 112
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Thisted  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 77931 801
Vuggestue (0-2 år)41 93242 603
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 96621 307
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 88618 546
Skolefritidsordninger (10-13 år)17 88618 546
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Thisted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3551 090
Seksualforbrydelser i alt4725
Voldsforbrydelser i alt164127
Ejendomsforbrydelser i alt1 102902
Andre straffelovsforbrydelser i alt4236
Særlove i alt661487
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt595396
Seksualforbrydelser i alt3120
Voldsforbrydelser i alt12792
Ejendomsforbrydelser i alt414260
Andre straffelovsforbrydelser i alt2324
Særlove i alt444303
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Thisted  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,501,2723,75