Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Thisted  |  Enhed: -
2019M092020M09
Thisted3,33,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Thisted  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Thisted1 074,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Thisted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 91121 824
Kvinder21 50521 393
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Thisted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte240189
Døde241264
Fødselsoverskud-1-75
Tilflyttede736757
Fraflyttede809804
Nettotilflyttede-73-47
Nettoindvandrede7635
Korrektioner-6-1
Befolkningstilvækst-4-88
Kvinder
Levendefødte216201
Døde237264
Fødselsoverskud-21-63
Tilflyttede637631
Fraflyttede761757
Nettotilflyttede- 124- 126
Nettoindvandrede10338
Korrektioner-102
Befolkningstilvækst-52- 149
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Thisted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7361 355
Seksualforbrydelser i alt2747
Voldsforbrydelser i alt127164
Ejendomsforbrydelser i alt1 5451 102
Andre straffelovsforbrydelser i alt3742
Særlove i alt612661
Særlovgivning i øvrigt32
Sigtelser
Straffelov i alt631595
Seksualforbrydelser i alt2031
Voldsforbrydelser i alt101127
Ejendomsforbrydelser i alt479414
Andre straffelovsforbrydelser i alt3123
Særlove i alt379444
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Thisted  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,501,2723,75