Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Skive  |  Enhed: -
2020M082021M08
Skive3,11,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Skive  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Skive683,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Skive  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd23 26223 016
Kvinder22 46622 210
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Skive  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte212203
Døde248266
Fødselsoverskud-36-63
Tilflyttede848885
Fraflyttede9871 089
Nettotilflyttede- 139- 204
Nettoindvandrede5021
Korrektioner5-16
Befolkningstilvækst- 120- 262
Kvinder
Levendefødte165182
Døde251252
Fødselsoverskud-86-70
Tilflyttede764815
Fraflyttede942960
Nettotilflyttede- 178- 145
Nettoindvandrede1148
Korrektioner03
Befolkningstilvækst- 253- 164
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Skive  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 27630 300
Vuggestue (0-2 år)40 38040 860
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost30 27630 300
Børnehave (3-5 år)21 79221 708
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 07520 185
Skolefritidsordninger (10-13 år)..4 840
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skive  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 7121 519
Seksualforbrydelser i alt10635
Voldsforbrydelser i alt217141
Ejendomsforbrydelser i alt1 3331 288
Andre straffelovsforbrydelser i alt5655
Særlove i alt847664
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt771563
Seksualforbrydelser i alt9227
Voldsforbrydelser i alt18196
Ejendomsforbrydelser i alt453400
Andre straffelovsforbrydelser i alt4540
Særlove i alt631485
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Skive  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,501,0920,68