Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hedensted  |  Enhed: -
2019M092020M09
Hedensted2,43,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Hedensted  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Hedensted551,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hedensted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd23 81923 812
Kvinder22 86622 878
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hedensted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte228198
Døde214235
Fødselsoverskud14-37
Tilflyttede1 2941 323
Fraflyttede1 2921 362
Nettotilflyttede2-39
Nettoindvandrede9669
Korrektioner0-2
Befolkningstilvækst112-9
Kvinder
Levendefødte203203
Døde183223
Fødselsoverskud20-20
Tilflyttede1 2181 268
Fraflyttede1 2931 285
Nettotilflyttede-75-17
Nettoindvandrede7820
Korrektioner-41
Befolkningstilvækst19-16
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hedensted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5931 399
Seksualforbrydelser i alt4515
Voldsforbrydelser i alt133125
Ejendomsforbrydelser i alt1 3531 187
Andre straffelovsforbrydelser i alt6272
Særlove i alt701714
Særlovgivning i øvrigt30
Sigtelser
Straffelov i alt420371
Seksualforbrydelser i alt277
Voldsforbrydelser i alt8471
Ejendomsforbrydelser i alt269228
Andre straffelovsforbrydelser i alt4065
Særlove i alt334462
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Hedensted  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,400,9818,00