Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hedensted  |  Enhed: -
2020M082021M08
Hedensted3,52,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Hedensted  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Hedensted551,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hedensted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd23 85024 011
Kvinder22 88122 994
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hedensted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte198207
Døde235244
Fødselsoverskud-37-37
Tilflyttede1 3231 471
Fraflyttede1 3621 471
Nettotilflyttede-390
Nettoindvandrede6981
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst-945
Kvinder
Levendefødte203191
Døde223197
Fødselsoverskud-20-6
Tilflyttede1 2681 399
Fraflyttede1 2851 445
Nettotilflyttede-17-46
Nettoindvandrede2064
Korrektioner1-6
Befolkningstilvækst-166
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hedensted  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 45235 453
Vuggestue (0-2 år)38 88539 655
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost34 45235 453
Børnehave (3-5 år)26 20227 181
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 47221 714
Skolefritidsordninger (10-13 år)21 47221 714
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hedensted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3991 262
Seksualforbrydelser i alt1526
Voldsforbrydelser i alt125108
Ejendomsforbrydelser i alt1 1871 074
Andre straffelovsforbrydelser i alt7254
Særlove i alt714465
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt371387
Seksualforbrydelser i alt720
Voldsforbrydelser i alt7180
Ejendomsforbrydelser i alt228251
Andre straffelovsforbrydelser i alt6536
Særlove i alt462291
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hedensted  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,400,9818,00