Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: -
2019M102020M10
Ringkøbing-Skjern2,63,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Ringkøbing-Skjern1 470,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd28 84128 541
Kvinder27 78127 616
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte263264
Døde308297
Fødselsoverskud-45-33
Tilflyttede1 1571 207
Fraflyttede1 2681 349
Nettotilflyttede- 111- 142
Nettoindvandrede14039
Korrektioner-53
Befolkningstilvækst-21- 133
Kvinder
Levendefødte253258
Døde301273
Fødselsoverskud-48-15
Tilflyttede1 0591 049
Fraflyttede1 2501 276
Nettotilflyttede- 191- 227
Nettoindvandrede17730
Korrektioner89
Befolkningstilvækst-54- 203
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7781 439
Seksualforbrydelser i alt3633
Voldsforbrydelser i alt119126
Ejendomsforbrydelser i alt1 5881 241
Andre straffelovsforbrydelser i alt3539
Særlove i alt642648
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt397348
Seksualforbrydelser i alt2622
Voldsforbrydelser i alt8196
Ejendomsforbrydelser i alt264195
Andre straffelovsforbrydelser i alt2635
Særlove i alt387414
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,001,0531,00