Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ikast-Brande  |  Enhed: -
2019M092020M09
Ikast-Brande3,34,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Ikast-Brande733,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 20921 107
Kvinder20 29720 269
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte215232
Døde185196
Fødselsoverskud3036
Tilflyttede1 0461 126
Fraflyttede1 1141 156
Nettotilflyttede-68-30
Nettoindvandrede11523
Korrektioner221
Befolkningstilvækst7950
Kvinder
Levendefødte196200
Døde199186
Fødselsoverskud-314
Tilflyttede9511 012
Fraflyttede1 0271 074
Nettotilflyttede-76-62
Nettoindvandrede8885
Korrektioner30
Befolkningstilvækst1237
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 6161 614
Seksualforbrydelser i alt2636
Voldsforbrydelser i alt190202
Ejendomsforbrydelser i alt1 3641 270
Andre straffelovsforbrydelser i alt36106
Særlove i alt14 4779 325
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt427611
Seksualforbrydelser i alt2328
Voldsforbrydelser i alt137156
Ejendomsforbrydelser i alt238348
Andre straffelovsforbrydelser i alt2979
Særlove i alt4123 311
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ikast-Brande  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,100,9720,35