Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ikast-Brande  |  Enhed: -
2020M082021M08
Ikast-Brande4,32,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Ikast-Brande733,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 15321 383
Kvinder20 24220 449
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte232198
Døde196215
Fødselsoverskud36-17
Tilflyttede1 1261 143
Fraflyttede1 1561 204
Nettotilflyttede-30-61
Nettoindvandrede2391
Korrektioner2114
Befolkningstilvækst5027
Kvinder
Levendefødte200197
Døde186176
Fødselsoverskud1421
Tilflyttede1 0121 065
Fraflyttede1 0741 096
Nettotilflyttede-62-31
Nettoindvandrede8592
Korrektioner0-5
Befolkningstilvækst3777
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 51531 416
Vuggestue (0-2 år)35 23335 233
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 57121 571
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 44516 885
Skolefritidsordninger (10-13 år)16 44516 885
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 6141 574
Seksualforbrydelser i alt3637
Voldsforbrydelser i alt202208
Ejendomsforbrydelser i alt1 2701 218
Andre straffelovsforbrydelser i alt106111
Særlove i alt9 3252 708
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt611608
Seksualforbrydelser i alt2829
Voldsforbrydelser i alt156153
Ejendomsforbrydelser i alt348336
Andre straffelovsforbrydelser i alt7990
Særlove i alt3 3111 115
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ikast-Brande  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,100,9720,35