Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aarhus  |  Enhed: -
2020M082021M08
Aarhus6,04,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Aarhus  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Aarhus468,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aarhus  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd171 806173 023
Kvinder177 627179 292
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aarhus  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte2 4032 460
Døde1 1611 161
Fødselsoverskud1 2421 299
Tilflyttede10 40511 067
Fraflyttede9 88410 596
Nettotilflyttede521471
Nettoindvandrede458- 399
Korrektioner-21-10
Befolkningstilvækst2 2001 361
Kvinder
Levendefødte2 1882 327
Døde1 1951 201
Fødselsoverskud9931 126
Tilflyttede10 58511 367
Fraflyttede9 80210 592
Nettotilflyttede783775
Nettoindvandrede694- 522
Korrektioner-1928
Befolkningstilvækst2 4511 407
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Aarhus  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 36231 977
Vuggestue (0-2 år)40 81040 579
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost32 36231 977
Børnehave (3-5 år)20 85620 889
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 08620 361
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aarhus  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt22 10321 316
Seksualforbrydelser i alt244193
Voldsforbrydelser i alt1 7501 613
Ejendomsforbrydelser i alt19 24118 834
Andre straffelovsforbrydelser i alt868676
Særlove i alt8 4316 715
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt4 7996 423
Seksualforbrydelser i alt161125
Voldsforbrydelser i alt1 027982
Ejendomsforbrydelser i alt2 9164 819
Andre straffelovsforbrydelser i alt695497
Særlove i alt5 6384 847
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aarhus  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,510,7424,58