Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aarhus  |  Enhed: -
2019M102020M10
Aarhus4,65,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Aarhus  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Aarhus468,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aarhus  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd171 971173 639
Kvinder178 006179 806
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aarhus  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte2 4312 403
Døde1 1711 161
Fødselsoverskud1 2601 242
Tilflyttede10 35110 405
Fraflyttede9 7519 884
Nettotilflyttede600521
Nettoindvandrede460458
Korrektioner-45-21
Befolkningstilvækst2 2752 200
Kvinder
Levendefødte2 2462 188
Døde1 2491 195
Fødselsoverskud997993
Tilflyttede10 53910 585
Fraflyttede9 5119 802
Nettotilflyttede1 028783
Nettoindvandrede636694
Korrektioner-25-19
Befolkningstilvækst2 6362 451
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aarhus  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt25 25922 103
Seksualforbrydelser i alt305244
Voldsforbrydelser i alt1 8361 750
Ejendomsforbrydelser i alt22 60719 241
Andre straffelovsforbrydelser i alt511868
Særlove i alt6 3228 431
Særlovgivning i øvrigt41
Sigtelser
Straffelov i alt5 5964 799
Seksualforbrydelser i alt215161
Voldsforbrydelser i alt1 0931 027
Ejendomsforbrydelser i alt3 9042 916
Andre straffelovsforbrydelser i alt384695
Særlove i alt3 8695 638
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aarhus  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,510,7424,58