Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Samsø  |  Enhed: -
2019M102020M10
Samsø5,14,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Samsø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Samsø113,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Samsø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd1 8201 823
Kvinder1 8451 843
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Samsø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte1411
Døde4534
Fødselsoverskud-31-23
Tilflyttede113114
Fraflyttede102121
Nettotilflyttede11-7
Nettoindvandrede66
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst-15-24
Kvinder
Levendefødte137
Døde3331
Fødselsoverskud-20-24
Tilflyttede117130
Fraflyttede116119
Nettotilflyttede111
Nettoindvandrede09
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst-21-3
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Samsø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt10588
Seksualforbrydelser i alt22
Voldsforbrydelser i alt1113
Ejendomsforbrydelser i alt9167
Andre straffelovsforbrydelser i alt16
Særlove i alt7275
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt1627
Seksualforbrydelser i alt01
Voldsforbrydelser i alt78
Ejendomsforbrydelser i alt813
Andre straffelovsforbrydelser i alt15
Særlove i alt4349
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Samsø  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,901,2230,75