Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Randers  |  Enhed: -
2019M092020M09
Randers3,84,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Randers  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Randers747,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Randers  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd48 91648 998
Kvinder48 97049 028
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Randers  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte493507
Døde538516
Fødselsoverskud-45-9
Tilflyttede1 9952 171
Fraflyttede2 1102 104
Nettotilflyttede- 11567
Nettoindvandrede6-98
Korrektioner16
Befolkningstilvækst- 153-34
Kvinder
Levendefødte458471
Døde547452
Fødselsoverskud-8919
Tilflyttede1 8561 996
Fraflyttede2 0282 053
Nettotilflyttede- 172-57
Nettoindvandrede67-42
Korrektioner-910
Befolkningstilvækst- 203-70
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Randers  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt4 5835 155
Seksualforbrydelser i alt10078
Voldsforbrydelser i alt484499
Ejendomsforbrydelser i alt3 8714 408
Andre straffelovsforbrydelser i alt128170
Særlove i alt1 9572 622
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt1 1392 003
Seksualforbrydelser i alt7747
Voldsforbrydelser i alt356389
Ejendomsforbrydelser i alt6021 443
Andre straffelovsforbrydelser i alt104124
Særlove i alt1 0481 705
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Randers  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,800,8927,93