Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odder  |  Enhed: -
2019M092020M09
Odder2,84,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Odder  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Odder223,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odder  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd11 26511 256
Kvinder11 58911 661
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odder  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte9790
Døde126101
Fødselsoverskud-29-11
Tilflyttede652658
Fraflyttede691619
Nettotilflyttede-3939
Nettoindvandrede1027
Korrektioner-26
Befolkningstilvækst-6061
Kvinder
Levendefødte109115
Døde94102
Fødselsoverskud1513
Tilflyttede666699
Fraflyttede611605
Nettotilflyttede5594
Nettoindvandrede354
Korrektioner4-3
Befolkningstilvækst109108
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odder  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt715616
Seksualforbrydelser i alt1012
Voldsforbrydelser i alt6155
Ejendomsforbrydelser i alt633534
Andre straffelovsforbrydelser i alt1115
Særlove i alt234186
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt135133
Seksualforbrydelser i alt69
Voldsforbrydelser i alt4241
Ejendomsforbrydelser i alt7773
Andre straffelovsforbrydelser i alt1010
Særlove i alt111110
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Odder  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,100,9530,32