Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Favrskov  |  Enhed: -
2019M102020M10
Favrskov2,43,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Favrskov  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Favrskov540,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Favrskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd24 42224 361
Kvinder23 98223 933
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Favrskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte261261
Døde201204
Fødselsoverskud6057
Tilflyttede1 4121 318
Fraflyttede1 4731 420
Nettotilflyttede-61- 102
Nettoindvandrede8020
Korrektioner-122
Befolkningstilvækst78-3
Kvinder
Levendefødte209230
Døde188169
Fødselsoverskud2161
Tilflyttede1 2771 265
Fraflyttede1 3321 337
Nettotilflyttede-55-72
Nettoindvandrede5431
Korrektioner56
Befolkningstilvækst2526
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Favrskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5401 480
Seksualforbrydelser i alt3353
Voldsforbrydelser i alt147182
Ejendomsforbrydelser i alt1 3261 226
Andre straffelovsforbrydelser i alt3419
Særlove i alt499474
Særlovgivning i øvrigt12
Sigtelser
Straffelov i alt343353
Seksualforbrydelser i alt2845
Voldsforbrydelser i alt106144
Ejendomsforbrydelser i alt185150
Andre straffelovsforbrydelser i alt2414
Særlove i alt239236
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Favrskov  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,9623,32