Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Favrskov  |  Enhed: -
2020M082021M08
Favrskov3,52,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Favrskov  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Favrskov540,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Favrskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd24 39524 513
Kvinder23 99824 117
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Favrskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte261258
Døde204207
Fødselsoverskud5751
Tilflyttede1 3181 368
Fraflyttede1 4201 493
Nettotilflyttede- 102- 125
Nettoindvandrede2026
Korrektioner22-1
Befolkningstilvækst-3-49
Kvinder
Levendefødte230227
Døde169205
Fødselsoverskud6122
Tilflyttede1 2651 353
Fraflyttede1 3371 377
Nettotilflyttede-72-24
Nettoindvandrede3144
Korrektioner6-9
Befolkningstilvækst2633
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Favrskov  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 43629 887
Vuggestue (0-2 år)36 85037 070
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 55920 691
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 99619 569
Skolefritidsordninger (10-13 år)..12 595
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Favrskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 4801 453
Seksualforbrydelser i alt53271
Voldsforbrydelser i alt182129
Ejendomsforbrydelser i alt1 2261 022
Andre straffelovsforbrydelser i alt1931
Særlove i alt474332
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt353540
Seksualforbrydelser i alt45260
Voldsforbrydelser i alt144108
Ejendomsforbrydelser i alt150151
Andre straffelovsforbrydelser i alt1421
Særlove i alt236177
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Favrskov  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,9623,32