Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Norddjurs  |  Enhed: -
2019M102020M10
Norddjurs4,14,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Norddjurs  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Norddjurs721,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Norddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd19 17018 937
Kvinder18 19017 969
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Norddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte180143
Døde262239
Fødselsoverskud-82-96
Tilflyttede9531 052
Fraflyttede1 1831 230
Nettotilflyttede- 230- 178
Nettoindvandrede-29-32
Korrektioner291
Befolkningstilvækst- 312- 305
Kvinder
Levendefødte134122
Døde216230
Fødselsoverskud-82- 108
Tilflyttede762849
Fraflyttede9401 010
Nettotilflyttede- 178- 161
Nettoindvandrede39-23
Korrektioner166
Befolkningstilvækst- 205- 286
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Norddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5341 511
Seksualforbrydelser i alt3629
Voldsforbrydelser i alt255188
Ejendomsforbrydelser i alt1 1961 213
Andre straffelovsforbrydelser i alt4781
Særlove i alt711753
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt510533
Seksualforbrydelser i alt2720
Voldsforbrydelser i alt201144
Ejendomsforbrydelser i alt244297
Andre straffelovsforbrydelser i alt3872
Særlove i alt425424
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Norddjurs  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,0034,00