Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Syddjurs  |  Enhed: -
2020M082021M08
Syddjurs4,23,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Syddjurs  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Syddjurs689,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Syddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 64721 819
Kvinder21 46021 622
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Syddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte170205
Døde250225
Fødselsoverskud-80-20
Tilflyttede1 4441 527
Fraflyttede1 3521 428
Nettotilflyttede9299
Nettoindvandrede6220
Korrektioner-3-14
Befolkningstilvækst7185
Kvinder
Levendefødte175185
Døde212200
Fødselsoverskud-37-15
Tilflyttede1 3371 457
Fraflyttede1 2451 362
Nettotilflyttede9295
Nettoindvandrede7042
Korrektioner-2-1
Befolkningstilvækst123121
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Syddjurs  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 39633 444
Vuggestue (0-2 år)34 41634 296
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 96018 888
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 84820 160
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Syddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3971 497
Seksualforbrydelser i alt4919
Voldsforbrydelser i alt95110
Ejendomsforbrydelser i alt1 2191 287
Andre straffelovsforbrydelser i alt3481
Særlove i alt564444
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt251560
Seksualforbrydelser i alt4110
Voldsforbrydelser i alt6974
Ejendomsforbrydelser i alt115416
Andre straffelovsforbrydelser i alt2660
Særlove i alt307224
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Syddjurs  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,901,0033,80