Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Syddjurs  |  Enhed: -
2019M102020M10
Syddjurs3,34,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Syddjurs  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Syddjurs689,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Syddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 62621 727
Kvinder21 35021 504
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Syddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte204170
Døde230250
Fødselsoverskud-26-80
Tilflyttede1 4151 444
Fraflyttede1 3351 352
Nettotilflyttede8092
Nettoindvandrede5162
Korrektioner12-3
Befolkningstilvækst11771
Kvinder
Levendefødte179175
Døde241212
Fødselsoverskud-62-37
Tilflyttede1 3421 337
Fraflyttede1 1491 245
Nettotilflyttede19392
Nettoindvandrede4270
Korrektioner10-2
Befolkningstilvækst183123
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Syddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5851 397
Seksualforbrydelser i alt5349
Voldsforbrydelser i alt10595
Ejendomsforbrydelser i alt1 3811 219
Andre straffelovsforbrydelser i alt4634
Særlove i alt618564
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt359251
Seksualforbrydelser i alt4741
Voldsforbrydelser i alt8169
Ejendomsforbrydelser i alt196115
Andre straffelovsforbrydelser i alt3526
Særlove i alt285307
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Syddjurs  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,901,0033,80