Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Struer  |  Enhed: -
2019M092020M09
Struer3,74,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Struer  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Struer246,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Struer  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd10 57510 514
Kvinder10 43910 355
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Struer  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte9486
Døde101112
Fødselsoverskud-7-26
Tilflyttede538575
Fraflyttede632592
Nettotilflyttede-94-17
Nettoindvandrede3520
Korrektioner-90
Befolkningstilvækst-75-23
Kvinder
Levendefødte8263
Døde117130
Fødselsoverskud-35-67
Tilflyttede467478
Fraflyttede508518
Nettotilflyttede-41-40
Nettoindvandrede2327
Korrektioner1-4
Befolkningstilvækst-52-84
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Struer  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt673912
Seksualforbrydelser i alt2140
Voldsforbrydelser i alt7391
Ejendomsforbrydelser i alt558765
Andre straffelovsforbrydelser i alt2116
Særlove i alt221345
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt190491
Seksualforbrydelser i alt1436
Voldsforbrydelser i alt5677
Ejendomsforbrydelser i alt105366
Andre straffelovsforbrydelser i alt1512
Særlove i alt152241
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Struer  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,301,2022,90