Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Struer  |  Enhed: -
2020M082021M08
Struer4,23,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Struer  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Struer246,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Struer  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd10 56810 514
Kvinder10 38310 315
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Struer  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte8686
Døde112118
Fødselsoverskud-26-32
Tilflyttede575524
Fraflyttede592650
Nettotilflyttede-17- 126
Nettoindvandrede2038
Korrektioner07
Befolkningstilvækst-23- 113
Kvinder
Levendefødte6369
Døde130126
Fødselsoverskud-67-57
Tilflyttede478487
Fraflyttede518580
Nettotilflyttede-40-93
Nettoindvandrede2737
Korrektioner-4-2
Befolkningstilvækst-84- 115
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Struer  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 65630 118
Vuggestue (0-2 år)39 89741 404
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 44921 219
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 03120 955
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 70513 299
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Struer  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt912709
Seksualforbrydelser i alt4015
Voldsforbrydelser i alt9176
Ejendomsforbrydelser i alt765583
Andre straffelovsforbrydelser i alt1635
Særlove i alt345270
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt491287
Seksualforbrydelser i alt3613
Voldsforbrydelser i alt7761
Ejendomsforbrydelser i alt366184
Andre straffelovsforbrydelser i alt1229
Særlove i alt241188
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Struer  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,301,2022,90