Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Holstebro  |  Enhed: -
2019M102020M10
Holstebro2,63,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Holstebro  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Holstebro793,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Holstebro  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd29 23429 294
Kvinder29 33229 323
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Holstebro  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte315323
Døde261283
Fødselsoverskud5440
Tilflyttede1 3041 446
Fraflyttede1 3771 461
Nettotilflyttede-73-15
Nettoindvandrede3839
Korrektioner-6-2
Befolkningstilvækst1362
Kvinder
Levendefødte348296
Døde238244
Fødselsoverskud11052
Tilflyttede1 2141 352
Fraflyttede1 3151 418
Nettotilflyttede- 101-66
Nettoindvandrede7642
Korrektioner-12-3
Befolkningstilvækst7325
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holstebro  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 9592 710
Seksualforbrydelser i alt6383
Voldsforbrydelser i alt260253
Ejendomsforbrydelser i alt2 5662 289
Andre straffelovsforbrydelser i alt7085
Særlove i alt9631 150
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt8511 276
Seksualforbrydelser i alt4471
Voldsforbrydelser i alt197173
Ejendomsforbrydelser i alt553963
Andre straffelovsforbrydelser i alt5769
Særlove i alt632832
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Holstebro  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,501,0824,12