Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Herning  |  Enhed: -
2019M102020M10
Herning3,34,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Herning  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Herning1 321,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Herning  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd44 95145 057
Kvinder44 13444 183
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Herning  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte461448
Døde384367
Fødselsoverskud7781
Tilflyttede2 1532 307
Fraflyttede2 2352 283
Nettotilflyttede-8224
Nettoindvandrede171-42
Korrektioner-6-11
Befolkningstilvækst16052
Kvinder
Levendefødte468455
Døde377353
Fødselsoverskud91102
Tilflyttede1 8572 016
Fraflyttede2 0191 991
Nettotilflyttede- 16225
Nettoindvandrede9642
Korrektioner-1-11
Befolkningstilvækst24158
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herning  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt4 3973 832
Seksualforbrydelser i alt8951
Voldsforbrydelser i alt471484
Ejendomsforbrydelser i alt3 7403 184
Andre straffelovsforbrydelser i alt97113
Særlove i alt1 8651 975
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt1 4801 636
Seksualforbrydelser i alt7127
Voldsforbrydelser i alt336348
Ejendomsforbrydelser i alt1 0021 175
Andre straffelovsforbrydelser i alt7186
Særlove i alt1 1101 367
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Herning  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,900,9920,53