Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vejle  |  Enhed: -
2019M102020M10
Vejle3,14,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Vejle  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Vejle1 058,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vejle  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd57 83258 444
Kvinder57 78258 221
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vejle  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte653626
Døde512524
Fødselsoverskud141102
Tilflyttede2 9392 990
Fraflyttede2 8882 870
Nettotilflyttede51120
Nettoindvandrede185214
Korrektioner8-6
Befolkningstilvækst385430
Kvinder
Levendefødte617603
Døde492487
Fødselsoverskud125116
Tilflyttede2 7782 820
Fraflyttede2 7682 597
Nettotilflyttede10223
Nettoindvandrede166154
Korrektioner4-5
Befolkningstilvækst305488
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejle  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt5 9815 507
Seksualforbrydelser i alt9286
Voldsforbrydelser i alt584614
Ejendomsforbrydelser i alt5 1364 605
Andre straffelovsforbrydelser i alt169202
Særlove i alt2 1812 355
Særlovgivning i øvrigt76
Sigtelser
Straffelov i alt1 4851 874
Seksualforbrydelser i alt4553
Voldsforbrydelser i alt396437
Ejendomsforbrydelser i alt9181 227
Andre straffelovsforbrydelser i alt126157
Særlove i alt1 0461 553
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vejle  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,400,8927,75