Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vejle  |  Enhed: -
2020M082021M08
Vejle4,42,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Vejle  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Vejle1 058,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vejle  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd58 29859 162
Kvinder58 17058 866
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vejle  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte626625
Døde524515
Fødselsoverskud102110
Tilflyttede2 9903 474
Fraflyttede2 8702 935
Nettotilflyttede120539
Nettoindvandrede21483
Korrektioner-6-8
Befolkningstilvækst430724
Kvinder
Levendefødte603605
Døde487514
Fødselsoverskud11691
Tilflyttede2 8203 161
Fraflyttede2 5972 799
Nettotilflyttede223362
Nettoindvandrede15475
Korrektioner-5-8
Befolkningstilvækst488520
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vejle  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 44033 720
Vuggestue (0-2 år)40 92041 160
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 28023 400
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 4455 610
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)24 31025 245
Skolefritidsordninger (10-13 år)19 03019 690
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejle  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt5 5074 281
Seksualforbrydelser i alt86106
Voldsforbrydelser i alt614514
Ejendomsforbrydelser i alt4 6053 488
Andre straffelovsforbrydelser i alt202173
Særlove i alt2 3552 119
Særlovgivning i øvrigt65
Sigtelser
Straffelov i alt1 8741 379
Seksualforbrydelser i alt5366
Voldsforbrydelser i alt437371
Ejendomsforbrydelser i alt1 227819
Andre straffelovsforbrydelser i alt157123
Særlove i alt1 5531 665
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vejle  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,400,8927,75