Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kolding  |  Enhed: -
2019M092020M09
Kolding3,54,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Kolding  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Kolding604,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kolding  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd46 54246 517
Kvinder46 74046 575
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kolding  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte501514
Døde375416
Fødselsoverskud12698
Tilflyttede2 3072 394
Fraflyttede2 3812 298
Nettotilflyttede-7496
Nettoindvandrede10759
Korrektioner-9-3
Befolkningstilvækst150250
Kvinder
Levendefødte461457
Døde402403
Fødselsoverskud5954
Tilflyttede2 2142 158
Fraflyttede2 1792 245
Nettotilflyttede35-87
Nettoindvandrede13671
Korrektioner-2-6
Befolkningstilvækst22832
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kolding  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt5 8034 883
Seksualforbrydelser i alt9889
Voldsforbrydelser i alt442478
Ejendomsforbrydelser i alt5 0824 134
Andre straffelovsforbrydelser i alt181182
Særlove i alt2 1471 924
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt1 5661 349
Seksualforbrydelser i alt6555
Voldsforbrydelser i alt296349
Ejendomsforbrydelser i alt1 062806
Andre straffelovsforbrydelser i alt143139
Særlove i alt1 0651 201
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kolding  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,9225,00