Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Horsens  |  Enhed: -
2020M082021M08
Horsens4,63,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Horsens  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Horsens519,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Horsens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd46 06046 837
Kvinder45 40946 256
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Horsens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte479531
Døde418379
Fødselsoverskud61152
Tilflyttede2 2892 526
Fraflyttede2 1002 194
Nettotilflyttede189332
Nettoindvandrede- 11797
Korrektioner60
Befolkningstilvækst139581
Kvinder
Levendefødte501462
Døde379368
Fødselsoverskud12294
Tilflyttede2 1882 391
Fraflyttede1 8921 962
Nettotilflyttede296429
Nettoindvandrede36156
Korrektioner33
Befolkningstilvækst457682
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Horsens  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 40733 407
Vuggestue (0-2 år)36 94936 949
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 74519 745
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)1 0561 056
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 52620 526
Skolefritidsordninger (10-13 år)17 79817 798
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Horsens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 9573 467
Seksualforbrydelser i alt9256
Voldsforbrydelser i alt461446
Ejendomsforbrydelser i alt3 1952 785
Andre straffelovsforbrydelser i alt209180
Særlove i alt2 4181 567
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt1 4121 327
Seksualforbrydelser i alt6144
Voldsforbrydelser i alt352357
Ejendomsforbrydelser i alt826788
Andre straffelovsforbrydelser i alt173138
Særlove i alt1 7391 126
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Horsens  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,310,8122,56