Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Horsens  |  Enhed: -
2019M102020M10
Horsens3,64,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Horsens  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Horsens519,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Horsens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd46 05046 169
Kvinder45 24645 595
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Horsens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte497479
Døde420418
Fødselsoverskud7761
Tilflyttede2 3202 289
Fraflyttede2 1772 100
Nettotilflyttede143189
Nettoindvandrede235- 117
Korrektioner96
Befolkningstilvækst464139
Kvinder
Levendefødte480501
Døde411379
Fødselsoverskud69122
Tilflyttede2 0922 188
Fraflyttede1 9621 892
Nettotilflyttede130296
Nettoindvandrede10336
Korrektioner63
Befolkningstilvækst308457
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Horsens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt4 4583 957
Seksualforbrydelser i alt12092
Voldsforbrydelser i alt458461
Ejendomsforbrydelser i alt3 6673 195
Andre straffelovsforbrydelser i alt213209
Særlove i alt1 9842 418
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt1 4621 412
Seksualforbrydelser i alt9561
Voldsforbrydelser i alt333352
Ejendomsforbrydelser i alt860826
Andre straffelovsforbrydelser i alt174173
Særlove i alt9961 739
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Horsens  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,310,8122,56