Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fredericia  |  Enhed: -
2019M092020M09
Fredericia4,25,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Fredericia  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Fredericia133,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fredericia  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd25 80325 739
Kvinder25 61725 542
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fredericia  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte233242
Døde250280
Fødselsoverskud-17-38
Tilflyttede1 2461 276
Fraflyttede1 2331 258
Nettotilflyttede1318
Nettoindvandrede2827
Korrektioner7-5
Befolkningstilvækst312
Kvinder
Levendefødte231209
Døde249230
Fødselsoverskud-18-21
Tilflyttede1 1781 125
Fraflyttede1 1791 177
Nettotilflyttede-1-52
Nettoindvandrede8818
Korrektioner13
Befolkningstilvækst70-52
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredericia  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 1973 305
Seksualforbrydelser i alt5442
Voldsforbrydelser i alt302272
Ejendomsforbrydelser i alt2 7562 860
Andre straffelovsforbrydelser i alt85131
Særlove i alt1 5171 481
Særlovgivning i øvrigt222
Sigtelser
Straffelov i alt7961 155
Seksualforbrydelser i alt3424
Voldsforbrydelser i alt212210
Ejendomsforbrydelser i alt488840
Andre straffelovsforbrydelser i alt6281
Særlove i alt792998
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fredericia  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,8826,00