Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aabenraa  |  Enhed: -
2019M102020M10
Aabenraa3,53,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Aabenraa  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Aabenraa940,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aabenraa  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd29 32929 198
Kvinder29 45129 317
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aabenraa  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte261273
Døde326322
Fødselsoverskud-65-49
Tilflyttede1 1891 118
Fraflyttede1 3331 304
Nettotilflyttede- 144- 186
Nettoindvandrede16998
Korrektioner12-19
Befolkningstilvækst-28- 156
Kvinder
Levendefødte282267
Døde309325
Fødselsoverskud-27-58
Tilflyttede1 1151 097
Fraflyttede1 2801 258
Nettotilflyttede- 165- 161
Nettoindvandrede162109
Korrektioner4-8
Befolkningstilvækst-26- 118
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aabenraa  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 8762 633
Seksualforbrydelser i alt5146
Voldsforbrydelser i alt303286
Ejendomsforbrydelser i alt2 3562 130
Andre straffelovsforbrydelser i alt166171
Særlove i alt2 4092 711
Særlovgivning i øvrigt45
Sigtelser
Straffelov i alt910809
Seksualforbrydelser i alt3128
Voldsforbrydelser i alt204193
Ejendomsforbrydelser i alt553460
Andre straffelovsforbrydelser i alt122128
Særlove i alt1 1061 808
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aabenraa  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,600,9518,90