Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vejen  |  Enhed: -
2019M102020M10
Vejen2,73,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Vejen  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Vejen813,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vejen  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 81721 804
Kvinder20 88620 963
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vejen  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte227196
Døde232222
Fødselsoverskud-5-26
Tilflyttede1 0391 018
Fraflyttede1 1281 128
Nettotilflyttede-89- 110
Nettoindvandrede9542
Korrektioner14-1
Befolkningstilvækst15-95
Kvinder
Levendefødte219211
Døde213175
Fødselsoverskud636
Tilflyttede996961
Fraflyttede1 0921 083
Nettotilflyttede-96- 122
Nettoindvandrede7559
Korrektioner191
Befolkningstilvækst4-26
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejen  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 4891 348
Seksualforbrydelser i alt8155
Voldsforbrydelser i alt140145
Ejendomsforbrydelser i alt1 2221 082
Andre straffelovsforbrydelser i alt4666
Særlove i alt694877
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt366337
Seksualforbrydelser i alt5827
Voldsforbrydelser i alt92108
Ejendomsforbrydelser i alt181150
Andre straffelovsforbrydelser i alt3552
Særlove i alt389598
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vejen  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,201,0620,36