Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vejen  |  Enhed: -
2020M082021M08
Vejen3,52,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Vejen  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Vejen813,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vejen  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 82121 803
Kvinder20 98420 985
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vejen  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte196210
Døde222216
Fødselsoverskud-26-6
Tilflyttede1 0181 124
Fraflyttede1 1281 159
Nettotilflyttede- 110-35
Nettoindvandrede4244
Korrektioner-12
Befolkningstilvækst-955
Kvinder
Levendefødte211215
Døde175190
Fødselsoverskud3625
Tilflyttede9611 045
Fraflyttede1 0831 115
Nettotilflyttede- 122-70
Nettoindvandrede5989
Korrektioner1-1
Befolkningstilvækst-2643
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vejen  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 91031 460
Vuggestue (0-2 år)33 06632 571
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 51520 592
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 05219 459
Skolefritidsordninger (10-13 år)11 64912 034
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejen  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3481 169
Seksualforbrydelser i alt5535
Voldsforbrydelser i alt145155
Ejendomsforbrydelser i alt1 082937
Andre straffelovsforbrydelser i alt6642
Særlove i alt877938
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt337357
Seksualforbrydelser i alt2720
Voldsforbrydelser i alt108108
Ejendomsforbrydelser i alt150203
Andre straffelovsforbrydelser i alt5226
Særlove i alt598495
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vejen  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,201,0620,36